การมีอารมณ์ทางเพศนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับมนุษย์ทั่วไป ตามที่หนังอาร์ถ่ายทอดออกมา ว่าบางครั้งมันไม่เลือกสถานที่ และเวลา ซึ่งมันก็เกิดได้ทั้งชายและหญิง โดยมันจะมีวัยของมัน แต่ทว่าการเกิดอารมณ์ทางเพศหรืออยากดูหนังอาร์ขึ้นมา แต่มันมากจนเกินไปอาจจะทำให้คู่นอนหรือคนรักรู้สึกว่ามันเยอะจนเกินไปหรือการหมกมุ่นกับสิ่งนี้มากเกินไป มันก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคนรัก การเบื่อหน่ายรวมไปถึงอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิต ซึ่งเกิดจากการหมกมุ่นกับหนังอาร์ จนมันมากจนเกินไป วันนี้เรามาดูวิธีง่ายๆ พี่การระงับอารมณ์ทางเพศของเรากัน
วิธีแรกคือการหางานอดิเรกทำในเวลาว่าง
เพื่อลดความคิดในด้านนั้นและทำให้เกิดประโยชน์กับเวลาว่างมากขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นการดูหนัง การฟังเพลงที่ชอบ อาจจะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเลยก็ได้ วิธีการเอาเวลาว่างไปสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะลดอารมณ์ทางเพศได้แล้วถ้าทำกับคู่รักก็ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหรือมีการเข้าใจกันมากขึ้นและ ก็ยังเป็นการที่ทำให้เราสบายใจได้อีกด้วย
วิธีต่อมา คือการปิดกั้นตัวเองไม่ให้เปิดสิ่งเร้าต่างๆ
เพราะในปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและหนังอาร์ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราอาจจะสืบค้นและหาดูได้ง่ายแต่การที่เราจะพยายามทำตัวไม่ให้หมกมุ่นจนเกินไปนี้ ก็ควรปิดสิ่งต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นที่ยั่วยุอารมณ์ของเรา
ต่อมาคือการงดเครื่องดื่มมึนเมา แอลกอฮอล์ต่างๆ
นอกจากเครื่องดื่มมึนเมาจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการระงับอารมณ์ทางเพศอีกด้วยเพราะสิ่งพวกนี้จะทำให้เราขาดสติจะทำให้เราทำตามอารมณ์ของตัวเองโดยที่ไม่คิดถึงผลที่จะตามมา หรือสิ่งพวกนี้อาจเป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้เรามีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นได้
ต่อมาในเรื่องของคู่รักจะมีความต้องการมากเกินไป
ข้อนี้ควรที่จะรู้ถึงใจเขาใจเรา การเปิดใจคุยกันตรงๆว่าสิ่งนี้ไม่ชอบหรือไม่ชอบให้ทำมากจนเกินไป ถ้ารักใครก็ทำก็ควรที่จะยอมรับและเปิดใจ ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้น แต่ว่าเราจะต้องการมาก ให้คิดเสียว่าการ xxx เป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตคู่ไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตคู่ หรืออาจจะตั้งกฎว่าอาจจะเป็นบางครั้งคราวที่จะให้ทำเยอะได้
เห็นไหมล่ะคะการระงับอารมณ์ทางเพศนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากจนเกินไปแต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ด้วยตัวเองโดยการเริ่มต้นเล็กๆเช่น การไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าการไม่พยายาม ค้นหาในสิ่งที่ยั่วยุ แถมยังเป็นการที่จะทำให้เข้าใจกันได้มากขึ้น ของคนในครอบครัว และอาจจะเป็นการที่เป็นคนรอบข้างด้วยการที่เรา ไม่หมกมุ่นจนเกินไปแล้วไปดื่มสุราหรือของมึนเมา อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนรอบข้างอาจจะเดือดร้อน อย่างที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆ คดีข่มขืนหรืออีกหลายๆคดี